RNDr. Alena Vařejková - výživová specialistka

Řadu let jsem pracovala ve středisku ekologické výchovy jako lektorka ekovýchovných programů a ekoporadce. K mým oblíbeným tématům patřila i problematika kvality potravin, jejich pěstování, zpracování a dopad tohoto procesu na životní prostředí a zdraví lidí. Pořádala jsem osvětové akce, přednášky, biojarmarky. Stále více mi však má práce připadala příliš obecná, nekonkrétní a nepříliš účinná. Začínala jsem chápat, že je potřeba oslovit konkrétního člověka a ukázat mu, jak důležité jsou kvalitní potraviny a správné stravování. 

Když jsem se dozvěděla o Světě zdraví a o možnosti tam pracovat, řekla jsem si, že by to mohlo být ono. Doplnila jsem si vzdělání výživového poradce a věřím, že své znalosti a zkušenosti budu moci předávat lidem, kteří je budou využívat k dosažení svého cíle a zlepšení kvality svého života.

Vzdělání

  • Univerzita Palackého Olomouc, přírodovědecká fakulta, obor Přibližné a numerické metody
  • Kurz lektorských a komunikačních dovedností
  • Welko Brno – kurz Poradce pro výživu
  • Akademie Svět zdraví - certifikovaná výživová specialistka