Lucie Hlavatá - asistentka

Zdravý životní styl a výživa mě zaujaly již na VŠ, kdy jsem se v rámci svého oboru setkala s předměty týkajícími se tohoto tématu. Předměty byly natolik inspirativní, že mě dovedly k tématu bakalářské práce, kde jsem studiem materiálů pronikla blíže ke zdravé výživě.  

Mé další kroky po škole jsem chtěla směřovat v oboru zabývajícím se zdravým životním stylem. Na místo specialisty ve Světě zdraví jsem však neměla potřebné znalosti, proto jsem přijala práci asistentky, kde mám k tomuto oboru možnost být blíže.

Je příjemné setkávat se každý den s klienty, kteří září spokojeností, jsou spokojeni sami se sebou a tím co dokázali s pomocí týmu Světa zdraví.

Vzdělání

  • Technická univerzita v Liberci - obor Rekreologie
  • Certifikovaná asistentka Světa zdraví